ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ихтиман
Ученически тестове
www.BGTEST.eu
Външно оценяване
Входящи нива

Списък

на педагогически и непедагогически персонал

1. Звезделина Кирилова Разсолкова

2. Бойчо Иванов Бойчев

3. Даниела Йорданова Миткова

4. Николай Василев Сотиров

5. Петя Бенчева Обретенова

6. Анка Георгиева Угринова

7. Атанаска Спасова Стефанова

8. Таня Стоянова Коларова

9. Ирина Нелкова Асенова

10. Ренета Ангелова Маринкова

11. Тошко Бориславов Александров

12. Даниела Йорданова Чемширова

13. Маруся Тотюва Караджова

14. Маруся Йорданова Кирилова

15. Надежда Василева Сотирова

16. Йорданка Георгиева Кръстева

17. Нина Пенчова Павлова

18. Антоанета Иванова Шопова

19. Райна Йорданова Колева

20. Мариана Димитрова Йовчева

21. Парашкева Иванова Вучева

22. Васил Георгиев Начев

23. Надежда Богданова Начева

24. Мария Георгиева Рачева

25. Елена Владимирова Тодорова

26. Цветанка Йорданова Карабожилова

27. Мая Иванова Свиленова

28. Катя Георгиева Коларова

29. Гергана Димитрова Груева

30. Йорданка Веселинова Коларова

31. Малина Йорданова Кирилова

32. Стефка Димитрова Пеева

33. Веска Ангелова Малчева

34. Анатолий Димитров Атанасов

35. Цветелина Боянова Кибарова

36. Рубинка Димитрова Караджова

37. Василка Бончева Тотева

38. Незабравка Йорданова Иванова

39. Виктория Ивановна Кисимова

40. Зорница Любомирова Иванова

41. Наталия Николаева Величкова

42. Веска Иванова Ангелова

43. Наталия Стойкова Лазарова

44. Янка Йорданова Бойчева

45. Николинка Велкова Митева

46. Антоанета Йорданова Стоименова

47. Надежда Асенова Данчева

48. Стоянка Стефанова Миладинова

49. Ангелина Асенова Миладинова

50. Анета Ангелова Иванова

51. Надежда Иванова Балканска

52. Василка Асенова Чавдарова

53. Асен Янков Миланов

54. Васко Атанасов Данчов

55. Сашо Асенов Манов

56. Райчо Велков Стоянов