ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ихтиман
Ученически тестове
www.BGTEST.eu
Външно оценяване
Входящи нива

Публични покани

Описание
•  
Изходящ номер на възложителя: 1265/10.02.2016 
Уникален номер в АОП: 9050262 
Дата на публикуване в профила на купувача: 10.02.2016 
Описание
•  
Изходящ номер на възложителя: 1020/15.01.2016 
Уникален номер в АОП: 9049631 
Дата на публикуване в профила на купувача: 15.01.2016